Starfighterepoken er også interessant stoff for Norsk Aero Klubs Flynytt.
Flere av deres artikler har F-104 i sentrum. Les dem her.


Dag Myhre

Trange situasjoner

Olav F Aamoth

Norsk høydeflygings-prosjekt

Hverdag på 331 skv. i 1970

Avskjæring med bruk av radar