Foreningen Starfighterens Venner ble etablert torsdag 16. januar 2003. Foreningens målsetting er å ta vare på Starfighterhistorien i Norge og støtte arbeidet med å ivareta og operere CF-104D,637

 

Går man på flyshow i Norge og ellers i verden, er det alltid dagens moderne jagerfly og propelldrevne veteranfly som er hovedattraksjonen. I og med at det italienske flyvåpen har utfaset sine F-104, er Starfighteren snart en saga blott i europeisk luftrom. Foreningen "Starfighterens venner" har som mål å støtte arbeidet med å få en pensjonert norsk Starfighter i lufta igjen. Lykkes vi med arbeidet, vil 637 snart være den eneste flyvende Starfighter i Europa.

Et slikt prosjekt krever store ressurser, menneskelige som økonomiske. Men at det er mulig er allerede bevist. Amerikaneren Rick Svetkoff eier og opererer to eks-334skv. CF-104, og "Starfighterens venner" har et nært samarbeid med han. Vi har de menneskelige ressurser, nå skal det økonomiske fundamentet på plass.

Starfighter 637 var fullt flydyktig da hun ble tatt ut av aktiv tjeneste i 1983. Et team av vel kvalifiserte mekanikere som jobber på frivillig basis, er allerede godt i gang med den tekniske analysen av flyet. De foreløpige resultater av arbeidet er meget positive, 637 er i meget god stand! Alt tilsier at rent teknisk er dette prosjektet mulig.

Foreningens største utfordring vil være å skape det økonomiske fundament som kreves. Det er ikke inntekter gjennom medlemskontingent som skal finansiere dette. Men kontingent fra medlemmene vil gi foreningens styre den nødvendige handlekraft som kreves for å lykkes i arbeidet.

"Starfighterens venner" vil fungere som "grunnfjellet" i arbeidet med 637. Gjennom et medlemskap støtter du arbeidet med å få et fantastisk fly i lufta igjen. Lykkes vi, vil Norge og ikke minst Bodø, bli enda mere sentral i det europeiske flyhistoriske miljø.

Ta i mot utfordringen; bli med på "team 637"! Etter registrert innmelding vil du motta foreningens statutter.

104-hilsen fra Helge Andreassen Formann i Starfighterens venner.Styremedlemmer pr. 1.februar 2022

Formann:
Helge Andreassen

Nestformann:
Espen Johansen

Styremedlemmer:
Syver Leivestad
Per-Axel Hoftun
Kåre Birger Pedersen
Frode Lenning
Morten Brurberg

Varamedlemmer:
Olav Aamoth
Knut Martin Waage
 

Terje Busterud, tbuster@online.no tar seg av medlemsregistert. Adresse; Jon Klæbos vei 8A, 8019 Bodø Om dere sender en mail til Per-Axel er det fint om dere sender kopi til Terje.

Løpende medlemsinfo

Bli medlem av Starfighterens Venner.
Medlemskontingent er for
enkeltpersoner satt til kr.450,-
og for bedrifter til kr.4000,- pr .år.

Betal inn til konto:
4750 76 97859

Bruk adressen cf104d.637@gmail.com

Oppgi:

Navn.....

Adresse.....

E-post.....

Telefon.....

Av interesse vil vi gjerne også ha svar på om du er:

Generell F-104 entusiast
Pilot
Tekniker
har arbeidet med F-104
Har vært værnepliktig tilknyttet F-104

Velkommen skal du være!